Żółtaczka, czyli wirusowe zapalenie wątroby to bez względu na formę choroba zakaźna. Znane są trzy postacie tej choroby wątroby i każda z nich powoduje uszkodzenie i zapalenie wątroby.

Nierzadko zdarza się, że choroba powoduje również do marskość wątroby, co często prowadzi do konieczności przeszczepu narządu. Szczególnie niebezpieczna jest żółtaczka typu C.

Jest najpóźniej odkryta i nie znaleziono póki co naprzeciwko niej skutecznego szczepienia. Jest niebezpieczna w skutkach, a na domiar złego często przebiega bezobjawowo, szczególnie u dzieci.

Bardzo ostre postacie zapalenia wątroby w przebiegu WZW typu C mogą prowadzić nawet do niewydolności wątroby i konieczności jej przeszczepu. Zarazić się można nią poprzez kontakt z zakażoną krwią.

Może zatem dojść do tego w trakcie transfuzji krwi niejałowym sprzętem, kontaktów seksualnych oraz innych sytuacji gdzie zakażona krew dostanie się do uszkodzonych błon śluzowych drugiego człowieka. Największy odsetek zarażonych stanowią osoby zażywające narkotyki oraz po zabiegach operacyjnych.

Przez to, że nie można się zaczepić na tę postać żółtaczki zakaźnej, potencjalnie narażony jest każdy operowany pacjent, oddający krew oraz wykonujący czynności związane z zażywaniem dożylnie leków czy innych środków. Odsetek zakażeń jest dużo mniejszy w krajach wysokorozwiniętych, natomiast większy w miejscach, gdzie nie ma odpowiedniej edukacji na temat bezpieczeństwa i higieny.

Aby uchronić siebie i swoją rodzinę przed możliwością zakażenia się żółtaczką zakaźną, należy stosować zasady bezpieczeństwa i edukować bliskich, aby jak najbardziej zmniejszyć ryzyko kontaktów z niebezpiecznymi wirusami..

augmentin ES to zawiesina wykorzystywana do leczenia wielu chorób http://wyprzedzmeningokoki.pl/co-to-sa-meningokoki